استخر رویاهای آبی شهرضا اصفهان

درباره استخر

  • آدرس استخر : اصفهان- شهرضا- انتهای بلوار پاسداران – دانشگاه آزاد شهرضا
  • شماره تلفن : ۰۳۱-۵۳۵۱۳۰۴۰- ۰۳۱-۵۳۵۱۳۰۹۹