استخر علوی بهارستان اصفهان

درباره استخر

  • آدرس استخر : اصفهان- اصفهان- بهارستان -فاز1- خیبان فرشته-استخر علوی بهارستان
  • شماره تلفن : ۰۳۱-۳۶۸۱۱۶۹۰