استخر غدیر فریدونشهر اصفهان

درباره استخر

  • آدرس استخر : اصفهان- فریدون شهر- خیابان تربیت بدنی- جنب ورزشگاه
  • شماره تلفن : ۰۳۱-۵۷۵۹۴۷۵۰