باشگاه بدنسازی خاتون اصفهان ( اختصاصی بانوان)

آدرس باشگاه : اصفهان ، خیابان پروین ، خیابان میرزا نصیر ، نبش میدان اول، باشگاه بدنسازی خاتون

شماره تلفن : 03132260870