رستوران اکبر جوجه

Previous
Next

اطلاعات تماس:

شعبه ۱: خیابان مصلی ابتدای خیابان نیکبخت

تلفن تماس: 36600000

شعبه ۲: خیابان کاوه، سه راه ملک شهر

تلفن تماس: 36666666