کافه بیلیارد VIP

نشانی:

خیابان سعادت آبادبعداز چهارراه فرایبورگ ب سمت سجاد مجموعه ۱۹۳

تلفن تماس: 31318212