در صورتی که می خواهید در رفاهی تیکت عضو شوید فرم زیر را تکمیل نمائید.