در صورتی که در کار با سامانه یا مراکز تفریحی طرف قرارداد به هرگونه مشکلی برخوردید لطفا با ذکر توضیحات کافی ، ما را مطلع نمایید. کارشناسان ما در اسرع وقت به آن رسیدگی می نمایند