شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران

درباره ما:

این شرکت، سهامی خاص است که به موجب قانون مصوب مجلس شورای ملی ایران در ۱۶ اسفند ۱۳۵۵ تأسیس گردیده و در این اساسنامه شرکت نامیده شده‌است.

در این اساسنامه آمده‌است:

شرکت راه‌آهن ایران، شرکتی است وابسته به وزارت راه و ترابری که به صورت بازرگانی اداره شده و کلیه عملیات خود را بر طبق مفاد این اساسنامه ودر مواردی که در اساسنامه تعیین تکلیف نشده باشد طبق مقررات قانون تجارت عمل خواهد نمود.

مدت شرکت نامحدود و مرکز آن تهران می‌باشد.

شرکت دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است.

سرمایه اولیه شرکت ده میلیارد ریال است که کلاً متعلق به دولت می‌باشد و ازمحل دارایی راه‌آهن دولتی ایران تأمین می‌گردد.

اطلاعات تماس:

آدرس: تهران بالاتر از میدان آرژانتین بلوار نلسون ماندلا ، ساختمان مرکزی راه آهن

تلفن: 88200312-20