در صورتی که شما صاحب یک مرکز رفاهی تفریحی هستید و تمایل به همکاری با رفاهی تیکت را دارید لطفا اطلاعات خود را به صورت دقیق وارد نموده با شما تماس خواهیم گرفت