معرفی سازمان های طرف قرار داد

شرکت مخابرات ایران

درباره ما: شرکت مخابرات ایران در ۲۹ خرداد ماه سال ۱۳۵۰، با سرمایه‌ای بالغ بر ۵ میلیارد ریال تأسیس شد. در سال ۱۳۷۲ تلفن همراه

بیشتر...